Linki

Profil na stronie „Twórcy Miasta Torunia”:

http://www.icimss.edu.pl/TKT/index.php?link=_artysta&id=42

Toruńskie Spacery Fotograficzne:

http://tsf.art.pl/

Dokument o autorze dla TV UMK:

http://tv.umk.pl/#movie=2330

Związek Polskich Artystów Fotografików:

http://www.zpaf.pl/

Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Kujawsko-Pomorski:

http://www.zpaf.pl/okregi-zpaf/kujawsko-pomorski/